Izvršeno javno otvaranje prijava za detašmane

30.08.2016
Komisija za detašman Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH u skladu sa Instrukcijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, je 30.8.2016. godine sa početkom u 12 sati, izvršila javno otvaranje podnesenih prijava na  Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2016/2017 godini.

Komisija je, uz prisustvo 26 zainteresiranih predstavnika kompanija, konstatovala i javno otvorila 87 pristiglih prijava, a spisak prijavljenih kompanija možete naći ovdje.