Jašarspahić: Primarna misija i u 2016. zastupanje privrede na domaćem i inotržištima

12.01.2016
Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH) u 2016. godini nastavit će sa započetim aktivnostima, a primarna misija bit će zastupanje privrede kako na domaćem tako i na inotržištima. Nastavit ćemo direktnu saradnju sa privredom kroz sektorska udruženja kojima na raspolaganju stoje naši centri za promociju, edukaciju, analize, javne ovlasti, te međunarodnu i saradnju sa EU fondovima, putem kojih privreda FBiH u konačnici treba da artikuliše svoje potrebe i inetrese - rekao je u intervjuu za Fenu predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.

Razgovarao: Dragan Vuković

Kaže da je neminovno podizanje stepena finalizacije proizvoda i usluga, kao i njihovog kvaliteta, čime će domaća privreda biti konkurentna i samoodrživa.

- Također dosta posla nas očekuje na promociji naše privrede, sa posebnim akcentom na domaću proizvodnju, kao i na samo uređenje domaćeg tržišta. Komora će, kao i uvijek, biti zastupnik privrede prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti sa kojom će zajedno stvarati za privredu najpovoljniji poslovni ambijent. Zajedno sa  Vladom Federacije BiH nastojat ćemo dati svoj doprinos u realizaciji Akcionog plana Vlade FBiH izradom sektorskih razvojnih strategija, kao i u donošenju planom utvrđenih zakonskih izmjena – kaže Jašarspahić.

Provođenjem navedenih reformi, stavljajući realni sektor u prvi plan, uz domaćinsko korištenje domaćih resursa i energije, kako ističe, stvorit će se povoljan poslovni ambijent za povećanje investicija i pokretanje novog privrednog razvojnog cilkusa.
Govoreći o nastupu domaće privrede 2015. godine u inozemstvu,a gdje
je posredovala Komora, Jašarspahić je kazao da je PKFBiH, naprimjer, na sajmu VIROEXPO 2015 održanom od 27. februara do 1. marta, dio štanda ustupila privrednim subjektima koji su predstavili svoje proizvode, usluge i reklamni materijal, a sama Komora je predstavila proizvode i usluge svojih članova.

Privredna komora Federacije BiH u 2015. je i prvi put prisustvovala već tradicionalnom sajmu privrede pod nazivom GOSPODARSKI ZBOR, koji se održava u Krapini, pored Zagreba (Republika Hrvatska ), već pune 23.godine.

-Federalna komora, predstavljajući privredu Federacije BiH, kako susjedima iz Republike Hrvatske, tako i ostalim zemljama  EU, preko svojih članica je još jednom prikazala BiH kao zemlju budućnosti za strane investitore. Kompanije iz Federacije predstavile su i promovirale svoje proizvodne programe i razgovarno je o mogućnostima širenja obima posla i van granica Bosne i Hercegovine. Komora je u novembru prošle godine, u saradnji sa Fondacijom Shaika Zayeda, organizirala jednomjesečni besplatni boravak poslovnoj delegaciji dvadeset bh. firmi, sa ukupno četrdeset učesnika, na tradicionalnom Festvalu Shaika Zayeda u Abu Dhabiju/ UAE, gdje su domaće firme kao izlagači imale dobru priliku prezentirati proizvode i usluge probirljivim kupcima - podsjetio je je predsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić.

Inače, kako dodaje, da bi odgovorila dinamičnim zahtjevima privrede, Komora je početkom 2015. pristupila unutrašnjoj reorganizaciji, tako da danas organizacionu strukturu Komore čine sektori za industriju i usluge, poljoprivredu i trgovinu, energetiku,ekonomske i pravne poslove, kao i centri za promociju i edukaciju, analizu i informatiku, javna ovlaštenja,međunarodnu i saradnju sa EU fondovima.

- Sve naše aktivnosti fokusirali smo na što tješnju saradnju sa privredom, prvenstveno radom na terenu kroz komorska udruženja, kao i na praćenje donošenja zakonske regulative s ciljem poboljšanja ukupnog poslovnog ambijenta. Potpisani su memorandumi o poslovno-tehničkoj saradnji sa velikim brojem institucija na federalnom nivou, čime je Komora dobila širok front partnerskih institucija, koje kroz Komoru na najadekvatniji način kompetentno mogu predstavljati interese privrede uopšte. Početkom ove godine posjetama privrednim komorama Hrvatske i Srbije inicirali smo blisku saradnju komorskog sistema u regionu, s ciljem stvaranja preduvjeta za formiranje granskih klastera radi što konkurentnijeg nastupa na ostalim tržištima.Već četvrtu godinu zaredom u saradnji sa BBI bankom, te odnedavno i sa kolegama iz PKRS-a, Komora je bila nosilac aktivnosti organizacije pripremnih radionica za protekli SBF 2015, na kojem je prezentirano i novoosnovano komorsko Udruženje halal industrije – kaže Jašarspahić.

Po njegovim riječima , u okviru ovogodišnjeg Mostarskog sajma privrede, bila je organizator međunarodne konferencije Foruma privrednih komora zemalja jadransko-jonske inicijative ( Italija, Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Albanija, Grčka, te Srbije), gdje je bilo riječi o prekograničnoj saradnji, međusektorskom povezivanju, zajedničkom nastupu na trećim tržištima, kao i zajedničkim nastupima u projektima prema EU fondovima.

Između ostalog, podsjeća da je u Sofiji 18. i 19. juna prošle godine održan „Southeast European Forum" na kojem su u organizaciji Komore učešće uzeli i bh. privrednici. U novembru 2015. je, također, u Privrednoj komori Federacije BiH u Sarajevu održan Poslovni forum Razvoj privredne infrastrukture u prekograničnom području BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

- Privredna komora Federacije BiH je u 2015. godini kroz Centar za promociju i edukaciju organizirala nekoliko prezentacija kompanija, proizvoda i usluga, organizirala seminare i edukacije, a sve u cilju pomoći da privrednici dođu do neophodnih znanja. Strateška orjentacija Komore je organizacija edukacije u sklopu cjeloživotnog neformalnog obrazovanja, u smislu osiguranja kompetentne i educirane radne snage. Privredna komora i Federalni zavod za zapošljavanje su usaglasili zajedničke ciljeve i interese u oblasti podrške privredi i zapošljavanju i cijeneći da je veoma važna promocija posredovanja u zapošljavanju.Privredna komora Federacije BiH je u Mostaru organizirala okrugli sto o javnim ovlastima u komorskom sistemu BiH, s osvrtom na komore u okruženju, na kojem su uz predstavnike federalne Privredne komore sudjelovali i predstavnici Privredne komore Republike Srpske, te predstavnici privrednih komora Hrvatske i Crne Gore- kaže Jašarspahić.

U organizaciji PKFBiH i američke komore na Kosovu protekle godine organiziran je i sastanak bh. i kosovskih firmi i potpisana je Delaracija o slobodnom kretanju ljudi i roba između BiH i Kosova.

-U saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom, kroz Centar za međunarodnu i saradnju sa EU fondovima smo radili na promociji izvoza i investicijskih potencijala domaće privrede. Aktivno smo učestvovali i na trilateralnom sastanku BiH, Srbija i Turska, s ciljem zajedničkih nastupa kako na turskom, tako i na tržištima trećih zemalja.Također, Komora je ugostila privredne delegacije Indije, Omana, Turske, organizirajući bilateralne sastanke sa domaćim firmama. Komora je aktivno učešće uzela i na sajmovima u BiH. Na štandu Komore na Međunarodnom sajmu privrede Mostar 2015, ENERGA TUZLA, ZEPS 2015, Dani jabuke - Goražde 2015, Sajmu privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje, prvrednici su prezentirali svoje kompanije, proizvode i usluge te ugostili poslovne partnere i privredne delegacije.U saradnji sa Trgovinskim odjelom Ambasade Austrije u Sarajevu organizirano je nekoliko susreta privrednika iz Austrije i Bosne i Hercegovine – kazao je Jašarspahić za Fenu.

Pored već navedenih aktivnsti, Komora je, zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava, radila na izradi strategija razvoja: industrije građevinskog materijala Federacije BiH, razvoja metalskog i elektrosektora Federacije BiH za period 2015-2025 godine, te tretegije razvoja drvne industrije Federacije BiH.
Komora je, u saradnji sa privrednicima iz Federacije BiH, učestvolaka i u izradi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH 2016 – 2019”.

- Javnim pozivom za učlanjenje u bazu konsultanata i poslovnih savjetnika pri PKFBiH okončan je projekat „Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BiH, faza II". A osnivačkom skupštinom Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila FBiH, koja je održana u decembru 2015 godine, Komora je dobila još jedno snažno udruženje firmi ovlaštenih uvoznika, prodavača i servisera novih motornih vozila, koji su u Komori prepoznali respektabilnog zastupnika svojih interesa - zaključio je u intervjuu za Fenu predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.