Javne konsultacije u vezi sa izradom prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama BiH - 05.11.2020.

02.11.2020

Poštovani članovi Komore,

Pozivamo vas na javne konsultacije u vezi sa izradom prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koje će biti održane u četvrtak, 5. novembra 2020. u 13 sati – online uz pomoć  aplikacije Zoom.

Obavještavamo vas da su Privredna/Gospodarska komora FBiH u saradnji sa Privrednom komorom RS, a na inicijativu velikog broja privrednih društava iz BiH, započeli proces usaglašavanja stavova i kreiranja novog Zakona o javnim nabavkama BiH.

Smatramo da je potrebno otkloniti brojne nedostatke sistema javnih nabavki i ispuniti obaveze koje smo preuzeli na putu evropskih integracija. Zadatak izrade teksta novog zakona smo postavili pred stručni tim za oblast javnih nabavki koga čine eksperti iz BiH i regiona, a koji je izradio prijedlog teksta novog Zakona o javnim nabavkama u BiH, imajući na umu poboljšanje sistema javnih nabavki, obezbjeđenje edukacije osoblja i potpunu digitalizaciju procesa javnih nabavki.

Privredne komore ovih dana obavljaju i konsultativne sastanke sa domaćim institucijama, ali i međunarodnim akterima u BiH, kao što su GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju), Ambasada SAD-a i Delegacija EU u BiH, kako bi novi zakon pomirio sve stavove i imao punu podršku, te što prije bio u primjeni.

Izrada kvalitetnog rješenja, skrojenog prema potrebama privrede, najviše zavisi od vašeg angažmana!

Stoga vas molimo da prisustvujete konsultativnom sastanku na kojem će biti predstavljen prijedlog novog Zakona o javnim nabavkama BiH i uzete u obzir vaše primjedbe, prijedlozi i savjeti prije predstavljanja ovog važnog dokumenta pred donosiocima odluka.

Eksperti iz BiH koji su radili na novom Zakonu o javnim nabavkama BiH su: Hajrudin Buza (BHPošte), Tarik Rahić (BH Telekom), Siniša Tešanović (Opština Prnjavor), Dragan Vukajlović (Kancelarija za žalbe) i Stipo Petričević (Kancelarija za žalbe), te će na konsultacijama i predstaviti novo zakonsko rješenje.

Zainteresirane za učešće u online konsultacijama molimo da popune prijavni obrazac koji se nalazi na sljedećem linku: http://kfbih.com/prijava-na-konsultativni-sastanak-o-novom-zakonu-o-javnim-nabavkama-0511-2020-u-13-sati

Prijavljenima će se dostaviti radna verzija Prijedloga novog Zakona o javnim nabavkama BIH.