JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE KOMENTARA ZAINTERESOVANE JAVNOSTI NA PREDNACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU

14.11.2016
U skladu sa članom 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", broj. 51/12) te člana 81. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije („Službene novine FBiH", broj 71/14), Federalno ministarstvo okoliša i turizma upućuje

JAVNI POZIV

zainteresiranoj javnosti: građanima, organizacijama civilnog društva (sindikatima, udruženjima poslodavaca, neformalnim građanskim grupama ili inicijativama, udruženjima, fondacijama, privatnim ustanovama), predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, koja obavljaju javnu službu ili na koja mogu uticati pravni propisi i drugi akti koji se donose, odnosno koja će biti uključena u njegovo provođenje, da se uključe u postupak konsultacija o prednacrtu Zakona o ugostiteljstvu.

Tekst prednacrta Zakona, propisani Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga kao i spisak zainteresovanih lica za dostavljanje komentara na tekst zakona, objavljen je na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba.

Molimo zainteresovane subjekte da svoje dostave u pisanoj formi na email adrese:

azra.dzigal@fmoit.gov.ba, bisera.hotic@fmoit.gov.ba, edina.djonko@fmoit.gov.ba inja.bubalo@fmoit.gov.ba

Rok za dostavljanje komentara je deset dana od dana objavljivanja na web stranici.

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefoni su: 033/726-707, 726-730, 726 -749, 726-729.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Prijedloga zakona o ugostiteljstvu.

Više informacija na linku:
http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1405/javni-poziv-o-prednacrtu-zakona-o-ugostiteljstvu

Prednacrt Zakona o ugostiteljstvu preuzeti ovdje.