Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. Godinu - FMERI

01.06.2021


Cilj ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.


Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:

− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda, − širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih 2 proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koja su usko vezana uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju),
− nabavka informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji i
− pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).


Ukupno planirana sredstva po ovom Programu iznose cca 7.200.000,00 KM.


Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa:

− odgodom plaćanja („grace" periodom) do 12 mjeseci,
− godišnjom kamatnom stopom u visini 0,5% i
− naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,5%.


Sve informacije dostupne na linku:
https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstva-2021/