Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu - FMERI

20.06.2022

Cilj ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.


Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:

  • rasta broja novouposlenih,
  • rasta produktivnosti radne snage,
  • rasta indeksa industrijske proizvodnje,
  • povećanja proizvodnih kapaciteta,
  • uvođenja novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenja postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa,
  • razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti,
  • povećanja konkurentnosti,
  • porasta prometa i
  • poboljšanja općeg privrednog stanja i dr.


Ukupno planirana sredstva po ovom Programu iznose cca 9.660.000,00 KM.


Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa:

− odgodom plaćanja („grace" periodom) do 12 mjeseci,
− godišnjom kamatnom stopom u visini 0,5% i
− naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,5%.


Sve informacije dostupne na linku:
https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/kreditna-sredstva/kreditna-sredstva-2022/