Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda NOV 514 u vlasništvu Republike Hrvatske

10.08.2021


Republika Hrvatska objavljuje Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda NOV. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske.

Radi se o brodu za prijevoz automobila i kamiona koji za Republiku Hrvatsku završava društvo 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka.

Predviđeni rok dovršetka broda je 1. lipnja 2022. godine. Detaljnije informacije o brodu i načinu podnošenja obvezujućih ponuda možete pronaći ovdje, a rok za podnošenje ponuda je 15. rujna 2021. godine.