Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije

20.10.2020


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne subjekte da je Federalno ministastvo energije, rudarstva i industrije objavilo Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije.

Javni poziv je objavljen u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, koju je Vlada FBiH donijela na 240. sjednici Vlade FBiH (objavljena u SL novinama FBiH broj 74/20). Javni poziv namjenjen je izvoznim  privrednim društvima sa većinskim privatnim kapitalom.

Za sektor industrije iznos sredstava pomoći iznosi 30 miliona KM koja je raspodjeljena:
• Metalna, elektro i automobilska industrija- raspoloživi iznos za dodjelu: 15.078.350 KM
• Industrija građevinskog materijala i nemetala: 690.000 KM
• Drvna, papirna i grafička industrija : 5.016.260,00KM
• Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće: 4.026.840 KM
• Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike: 5.188.550 KM

FMERI poziva sva izvozna, privredna društva koja su ostvarila izvoz preko 30% od ukupnog prihoda, u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, da se prijave na Javni poziv ukoliko ispunjavaju zadane kriterije. Poziv je objavljen na web stranici ministarstva: www.fmeri.gov.ba te će biti otvoren 21 dan, odnosno do 10.11.2020. godine.