Javni poziv za raspodjelu grant sredstava preduzećima namjenske industrije

Izvor: Akta.ba 10.08.2017
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je Javni poziv za dodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu pod nazivom „Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Obezbijeđena su sredstava u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 KM.

Obzirom da je po prvom pozivu, Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1035/2017 od 20.jula 2017. godine, utvrđena raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.700.000,00 KM, to je ponovljenim Javnim pozivom predviđena raspodjela preostalog iznosa grant sredstava od 300.000,00 KM.

Pravo učešća na ponovljenom pozivu imaju preduzeća sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost iz oblasti namjenske industrije i koja zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika. Korisnici po ponovljenom Javnom pozivu ne mogu biti preduzeća koja su već ranije dobila grant sredstva iz ovog Programa.

Cilj ovog Programa utroška grant sredstava utvrdenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva  je stvoriti povoljnije poslovno i investicijsko okruženje kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje preduzeća iz oblasti namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz realizaciju strateških ciljeva koji su usvojeni u dokumentu Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine i Strategiji razvoja namjenske industrije.

U skladu sa tim, očekivani efekti Programa su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka, infrastrukturno osposobljeni pogoni za pokretanje novih proizvodnih procesa, razvoj novih proizvoda, modernizacija proizvodnih procesa I poboljšanje općeg privrednog stanja.

Podsjećamo, da je kroz prvi dio grant sredstava od ukupnog iznosa, vogošćanskom Pretisu dodijeljeno dva miliona maraka za nabavku i instaliranje pogona za livenje eksploziva. Vitezitu iz Viteza odobreno je 800.000 KM za razvoj i maloserijsku proizvodnju punjenja za generatore gasa na bazi kompozitnih goriva.

Po 300.000 KM dodijeljeno je preduzećima Zrak Sarajevo za nabavku opreme i uvođenje novih proizvodnih linija, Tehničko-remontnom zavodu iz Hadžića za finansiranje razvojnog projekta KN Una, te Binasu iz Bugojna za nabavku mašine za izradu pozicije rotora.