Kalendar sajmova i izložbi u Kataru u 2017. godini

24.01.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Kataru, Doha, dobila kalendar sajmova, izložbi i sličnih događaja u Kataru, čije je održavanje planirano u toku 2017. godine.

Napominjemo da je ovaj Pregled/Kalendar sajmova i izložbi neslužbenog karaktera, te da su termini i mjesto održavanja podložni promjenama.

Kalendar sajmova i izložbi u Kataru 2017.