Konferencija "Izazovi u sistemu infrastrukture kvaliteta u BiH" – Sarajevo, 22.04.2019. godine

16.04.2019


U okviru aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju poslovnog okruženja u BiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH organizuje konferenciju ‘’Izazovi u sistemu infrastrukture kvaliteta u BiH’’, koja će se održati u ponedjeljak, 22.04.2019. godine, sa početkom u 10,00 h. Konferencija se održava u prostorijama P/G K FBiH u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10, velika sala, prizemlje).

Cilj konferencije je da okupi predstavnike privrede i tijela za ocjenjivanje usaglašenosti u BiH, kako bi se identifikovala pitanja i smjernice za djelovanje u oblasti infrastrukture kvaliteta.

Sve informacije vezano za ovaj događaj možete pronaći u pozivnom pismu i agendi.

Prijavu učešća moguće je izvršiti putem e-maila (na adresu: m.velic@kfbih.com) ili telefonom (na broj: 033 217 782) do četvrtka, 18.04.2019. godine.