Konferencija o elektromobilnosti: "Evropski trendovi i domaće prespektive"

03.12.2018


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, JP Elektroprivreda BiH d.d. i JP Sarajevo d.o.o. imaju čast pozvati Vas na  

KONFERENCIJU O ELEKTROMOBILNOSTI:
"EVROPSKI TRENDOVI I DOMAĆE PRESPEKTIVE”

koja će biti održana u utorak, 11.12.2018. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH Sarajevo, Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju.

Elektromobilnost predstavlja novi koncept mobilnosti u urbanim sredinama. Temelj elektromobilnosti su električna vozila, koja umjesto konvencionalnih goriva koriste  električnu energiju. O osnovama elektromobilnosti, trenutnom stanju, izazovima i daljnjim mogućnostima razvoja e-mobilnosti u cestovnom prometu imati će čast govoriti predstavnici privatnog sektora i javnih preduzeća.

Konferencija će biti održana sa ciljem iniciranja šire javne diskusije o elektromobilnosti kao novom tehnološkom rješenju u cestovnom saobraćaju, koje je posebno interesantno u kontekstu njegovog pozitivnog uticaj na okoliš, sa naglaskom na potrebi sistemskog pristupa  uvođenju ovog rješenja u datom okruženju. To između ostaloga podrazumijeva uspostavu neophodnog regulatornog okvira koji će olakšati izgradnju potrebne infrastrukture, te omogućiti primjenu  stimulativnih mjera za korisnike električnih vozila.

Broj učesnika je ograničen, stoga Vas molimo da potvrdu učešća dostavite na:  a.softic@kfbih.com , najkasnije do 6. decembra 2018. godine.

Dnevni red Konferencije
Prijavni obrazac