Konferencija za medije: Zabrana izvoza trupaca i ogrijevnog drveta iz BiH

16.06.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH organizira konferenciju za medije, koja će se održati u zgradi komore (ul. Branislava Đurđeva 10) sala 1 na V spratu, dana 21.06.2017 (srijeda) sa početkom u 11:00 sati.

Poziv na konferenciju možete preuzeti ovdje.