Kontakt informacije

Privredna / Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine


Predsjednik – dr.sc.Marko Šantić, dipl.oec.
e-mail: m.santic@kfbih.com


Tehnički sekretar – Žana Bevanda
Tel: +387 36/332 963
Fax: +387 36/332 966
e-mail: zana.bevanda@kfbih.com
gkfbih@tel.net.ba


Kneza Domagoja 12
88000 Mostar• Sektor za industriju i usluge

Almin Mališević, dipl. ing. maš. , direktor sektora
Sekretar Udruženja metalne i elektro industrije
i Sekretar Udruženja za okolinsko upravljanje
Tel: +387 33/566 306
e-mail: a.malisevic@kfbih.com

Šemsa Alimanović mag. dipl. ing. , Sekretar
Udruženja šumarstva, Udruženja prerade
drveta i Udruženja grafičke djelatnosti u
Sektoru za industriju i usluge
Tel: +387 33/566 310
e-mail: s.alimanovic@kfbih.com

Jasmina Zejnilagić, dipl. ecc., Sekretar Udruženja za
tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju
Tel: +387 33/566 313
e-mail: j.zejnilagic@kfbih.com

Enisa Kadić dipl. ecc, Sekretar Udruženja za IKT
Tel: +387 33/200 419
e-mail: e.kadic@kfbih.com

mr. sc. Dženana Hodžić, prof., Sekretar
Udruženja za građevinarstvo i industriju
građevinskog materijala
Tel: + 387 33/566 305
e-mail: dj.hodzic@kfbih.com

Dijana Skender-Grebo, dipl. pravnik, Sekretar
Udruženja za transport
Tel: + 387 33/566 303
e-mail: d.grebo@kfbih.com

Melika Vatrenjak, Sekretar udruženja stanica
tehničkog pregleda i Udruženja reciklaže
Tel: + 387 33/566 314
e-mail: m.vatrenjak@kfbih.com


• Sektor za ekonomske i pravne poslove

Željko Raguž, dipl.ecc - Direktor sektora
Tel: 036 446 063,
e-mail: z.raguz@kfbih.com

Amela Kečo, dipl.iur., Zamjenik direktora
u Sektoru za ekonomske i pravne poslove
Tel: 033 566 301
e-mail: a.keco@kfbih.com

Danijela Sigler, dipl.ecc - Šef Službe za ekonomske poslove
Tel: 036 329 794
e-mail: d.sigler@kfbih.com


• Centar za analizu i informatiku

Tel: 033 566 322 

Podpredsjednik – Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.
e-mail: m.jasarspahic@kfbih.com


Tehnički sekretar – Meliha Velić
Tel: +387 33/217 782, 566 300
Fax: +387 33/ 217 783
e-mail: m.velic@kfbih.comBranislava Đurđeva 10
71000 SarajevoSektor za poljoprivredu i trgovinu

Erina Lasić , dipl.agronom, Direktor
Tel: 036 331 223
e-mail: e.lasic@kfbih.com

Ivica Barbarić, Sekretar Udruženja za poljoprivredu,
prehrambenu, duhansku industriju i vodoprivredu
Sekretar Udruženja učesnika u prometu nekretnina
Tel: 036 446 066
e-mail: i.barbaric@kfbih.com

Andreja Softić, dipl. oec., Sekretar Udruženja ovlaštenih  prodajno-servisnih centara novih motornih vozila
Tel: 033 566 333
e-mail: a.softic@kfbih.com


• Sektor za energetiku


Lejla Sadiković, dipl. ing. maš., Sekretar
Udruženja obnovljivih izvora energije i Udruženja
elektroenergije i drugih vidova energije
u Sektoru za energetiku
Tel: +387 33/566 311
e-mail: l.sadikovic@kfbih.com,
info@kfbih.com


• Centar za međunarodnu i suradnju sa EU
fondovima


Emir Pašić, dipl. ecc. – Voditelj centra
Tel: +387 33/566 304
e-mail: e.pasic@kfbih.com

Danijela Lovrić, ing.mng.- Zamjenica voditelja centra
Tel: +387 36 446 065
e-mail: d.lovric@kfbih.com

Aida Handžić, dipl. ecc. – Šef Službe za
saradnju sa EU fondovima
Tel: +387 33/200 419
e-mail: a.handzic@kfbih.com


• Centar za promociju i edukaciju


Enisa Kadić dipl. ecc, Voditelj centra
Tel: +387 33/200 419
e-mail: e.kadic@kfbih.com

Karolina Marušić, Šef Službe za edukaciju
Tel: 036 332 970
e-mail: k.marusic@kfbih.com


• Centar za javne ovlasti

Franjo Čuvalo, ing. Voditelj centra
Tel: 036 332 965
e-mail: f.cuvalo@kfbih.com