KONVENCIJA O SURADNJI IZMEĐU P/G K FBIH I EUROPLANNING d.o.o.

kfbih 16.11.2015Društvo Europlanning – Centar za Europske programe i projekte i Privredna/Gospodarska komora FBiH,  potpisali su 12.11.2015. godine Konvenciju o suradnji, čime su ozvaničili zajednički angažman na planiranju i provedbi EU programa vezanih za europsko planiranje, te financijsko i operativno upravljanje europskim projektima na području Jadransko- Jonske makroregije.

Budući da društvo Europlanning radi na dobivanju važnih javnih i privatnih financijskih sredstava koje želi angažirati na području BIH, ovom konvencijom su se P/GKFBIH i Europlanning obvezali na stvaranje partnerstva između predstavnika institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika institucija Republike Italije, kao i  na zajedničko sudjelovanje glede svih inicijativa za razvoj programa i projekata EU, kako bi se na što bolji način odgovorilo na potrebe gospodarstva BIH.

Konvencijom je predviđeno da P/GKFBIH svojim stručnim osobljem i tehničkom pomoći, slijedi razvoj i aplikaciju projekata EU, dok će društvo Europlanning ujedno promicati aktivnosti P/GK FBIH u Italiji pri drugim GK kao i sličnim organizacijama i Poslovnim udruženjima.

Direktor Europlanninga, Slađan Topuzović  se prilikom potpisivanja Konvencije zahvalio potpredsjedniku P/G K FBiH, dr. sc. Marku Šantiću na spremnosti za suradnju i profesionalnosti koju je ova institucija pokazala u dosadašnjim zajedničkim aktivnostima.

Danijela Lovrić
Centar za međunarodnu i suradnju sa EU fondovima