Krizni štab privrednika FBiH uputio prijedlog ekonomskih mjera Vladi FBiH

18.03.2020
Krizni štab privrednika FBiH, formiran odlukom članova Privredne komore FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH od 13.03.2020. godine, uputio je Vladi FBiH zaključke i prijedloge ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, za predstojeći sastanak Vlade FBiH zakazan za 19.03.2020.

Krizni štab privrednika FBiH pozdravlja odluku Vlade FBiH o proglašavanju stanja nesreće u FBiH na osnovu koje su dogovorene i već poduzete određene mjere za zaštitu zdravlja stanovništva i zaštitu privrede, te usvojene preporuke poslodavcima i radnicima.

Međutim, iako su već pokrenute određene ekonomske mjere Vlade Federacije BiH, Krizni štab privrednika FBiH smatra da to nije dovoljno da bi se efikasno i promptno odgovorilo problemima koji su se ispoljili u poslovanju privrednih društava u BiH, a nastali kao posljedica proglašenja pandemije koronavirusa od strane Svjetske zdravstvene organizacije od 11.03.2020.

Privredna/Gospodarska komora FBiH svakodnevno dobiva veliki broj poziva i upita privrednih subjekta, te je na osnovu direktne komunikacije vidljivo da je situacija na terenu iz dana u dan daleko složenija. Privredni subjekti su već iskazali veliki broj nastalih problema u tekućem poslovanju, sumirali dosadašnje štete, te ukazali na posljedice koje će se odraziti na buduće poslovanje. Obzirom na trenutnu situaciju kojoj se ne zna vremensko trajanje, izvjestan je nastanak ozbiljnih posljedica po ekonomiju BiH, kao i niz drugih pratećih posljedica. Već sada je došlo do obustave rada mnogih fabrika u Europi koje su dobavljači sirovina, ali i kupci proizvoda, što je rezultiralo zaustavljanjem proizvodnje u bh. kompanijama i izazvalo troškove koje domaće firme ne mogu podnijeti same bez podrške države.  

Shodno gore navedenom, Krizni štab privrednika FBiH uputio je prijedlog Vladi Federacije BiH da HITNO, bez odlaganja donose slijedeće ekonomske mjere:
• Odgoda plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na plaće na rok od tri mjeseca, do 31.05.2020. – uputiti prijedlog izmjene potrebnih zakonskih i podzakonskih akata po hitnoj proceduri u Parlament FBiH, a po uzoru na poduzete mjere Vlada u zemljama regiona
• Odgoda plaćanja PDV-a i carinskih davanja do 31.05.2020. – uputiti inicijativu Vijeću ministara BiH
• Odgoda plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu i akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, do 31.05.2020.
• Uspostavljanje moratorija na otplatu kredita do 31.05.2020. za privredna/gospodarska društva  kao i za njihove radnike – uputiti inicijativu Agenciji za bankarstvo FBiH, Udruženju banaka BiH i Centralnoj banci BiH
• Formiranje kompenzacijskog fond za pružanje finansijske podrške privrednim subjektima pogođenim pandemijom koronavirusa.

Predlaže se preusmjerenje slijedećih finansijskih resursa za potrebe ovog fonda:

i. domaći finansijski resursi koji su pod kontrolom Vlade Federacije BiH i nižih nivoa vlasti, što uključuje i ona sredstva koja su inicijalno budžetirana tj. predviđena za promociju, razvoj ili subvencioniranje privatnog sektora;

ii. kreditne linije i grant sredstva bilateralnih donatora i/ili međunarodnih finansijskih institutcija (Svjetska banka, IFC, EBRD, EIB, KfW, EU IPA fondovi, SIDA, USAID, itd.) bez obzira koja je inicijalna namjena istih;

iii. uključiti i bankarski sektor (domaći i strani) da participira u kreiranju fonda.

• Osigurati, u koordinaciji s ostalim nadležnim institucijama u BiH nesmetan transport roba za krajnju potrošnju, te sirovina za proizvodnju. Dodatno organizirati da nadležni organi BiH i Srbije osiguraju deblokadu protoka roba iz Srbije prema BiH, i obrnuto.
• Osigurati nesmetano funkcionisanje javnih organa, ustanova, jedinica lokalne uprave i svih komunalnih usluga radi dostupnosti privredi.
Krizni štab privrednika FBiH stavlja sve svoje resurse na raspolaganje Vladi Federacije BiH, a u cilju implementacije mjera koje će zadovoljiti potrebe privatnog sektora, ne samo u smislu ublažavanja posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa nego i očuvanja privatnog sektora, koji treba da raste i nakon sto kriza prestane.

Vjerujemo da samo koordinirani i kontrolisani nastup može biti od pomoći da se očuva ekonomska stabilnost privatnog sektora u BiH. Gore navedene mjere bi bile na snazi do prestanka krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, a po uzoru na mjere poduzete od strane vlada u okruženju i EU, uz hitno usvajanje i implementaciju istih.

Krizni štab privrednika FBiH napominje, da je izuzetno važno promptno reagovanje Vlade FBiH po navedenim mjerama, jer je situacija prema raspoloživim informacijama u privredi već sada alarmantna. Budući da nije moguće pretpostaviti vremensko trajanje ove situacije, a izvjesno je da će potrajati, Vladi FBiH je upućen zahtjev za hitnim reagovanjem, jer je ovo trenutak u kojem je neophodno zajednički djelovati, bez odlaganja, obzirom da svi zajedno nosimo odgovornost za opstanak bh. privrede, a u konačnici i države.

Očekuje se od nadležnih institucija na svim nivoima u BiH da slijede primjere susjednih zemalja i u što je mogućem kraćem roku donesu mjere, koje će spasiti kompanije i sačuvati radna mjesta.