Krizni štab privrednika FBiH uputio prijedlog za ukidanje akciza na sirovine za proizvodnju sredstava za održavanje higijene i dezinfekcionih sredstava

30.03.2020
Krizni štab privrednika FBiH, uputio je Predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Vladi FBIH, Koordinacionom odboru za stabilizaciju privrede FBiH, Federalnom štabu civilne zaštite, te Odboru za ekonomsku i finansijsku politiku FBiH,  Prijedlog za ukidanje akciza na sirovine za proizvodnju sredstava za održavanje higijne i dezinfekcionih sredstava, obzirom da u većini zemalja EU usljed trenutne situcije izazvane pandemijom Corona virusa dolazi do zabrane prodaje kako biocida tako i drugih sirovina za proizvodnju sredstava za čišćenje.

Države u EU, svjesne su da moraju staviti vlastite pogone u servis svojih građana, zbog  neizvjesnosti i nemogućnosti da se predvidi dalji tok događaja.Sredstva za čišćenje neophodna su kako radi prevencije tako i radi održavanja povoljne epidemiološke situacije.

Kada su u pitanju proizvođači ovih sredstava u BiH, isti su  u potpunosti ovisni o ino tržištu.
Obzirom da je trenutno na EU tržištu jedino moguća kupovina alkohola, upćen je hitan o ukidanja akciza po tarifama 2207, 2207 10 00 00 i 2207 20 00 00 za proizvođače sredstava za čišćenje i dezinfekciju,  koji u svojoj proizvodnji koriste ili mogu koristiti alcohol, (etanol i denaturisani).


TARIFNE OZNAKE prema Nomenklaturama oznaka za 2019. godinu (Odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2019. godinu od 21. decembra 2018.) na koje bi se trebala ukinuti akciza u svrhu proizvodnje sredstava za čišćenje i dezinfekciju su:

2207 Nedenaturisani etilni alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola 80 % vol većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine
2207 10 00 00 nedenaturisani etilni alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola 80 % vol većim
2207 20 00 00 etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

Podrška o gore navedenom upućena je i putem stranih ambasada u BiH kao i putem bosanskohercegovačke diplomatsko-konzularne mreže da se u što kraćem roku angažuje na obezbjeđenju alkohola kod dobavljača ovog proizvoda (etanol ili denaturisanog alkohola), a sve radi uvoza i primarne proizvodnje sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

Napominjemo da je dana 19.03. 2020. Crna Gora ukinula akcize na alkohol u svrhu proizvodnje sredstava za dezinfekciju i sredstava za održavanje higijene, a Hrvatska obezbjeđuje proizvođačima ovih sredstava sirovine neophodne za proizvodnju!!!

Ukoliko se ne obezbijede dovoljne količine alkohola, te se iste ne isporuče na vrijeme postoji realna mogućnost da naši građani ostanu bez osnovnih sredstava u borbi sa pandemijom, dakle sredstava za održavanje higijene i dezinfekcionih sredstava.

Napominjemo, da su svi biocidi koji se koriste u proizvodnji ovih sredstava zabranjeni za prodaju van granica matične zemlje.

Alkohol je sredstvo do kojeg se još uvijek može doći, tako da Krizni štab privrednika FBiH  moli da se u što kraćem roku organizuje po ovom pitanju i pokuša prevenirati kao i dijelom umanjiti šteta nastala usljed pandemije Corona virusa.