Krizni štab privrednika FBiH uputio zahtjev Vladi FBiH za hitnu izmjenu načina obračuna plata, direktnih poreza i doprinosa

26.03.2020
Krizni štab privrednika FBiH inicirao je zahtijev prema Vlada FBiH, da hitno, za kompletno vrijeme trajanja proglašenog stanja nesreće, donese prateće mjere i Odluke o krucijalnim ekonomskim pitanjima za opstanak brojnih privrednih subjekata, koje se u prvom redu odnose na regulisanje plata, direktnih poreza i doprinosa svih privrednih društava.
 
Proglašenjem pandemije Corona virusa od strane Svjetske zdravstvene organizacije i širenjem iste u BiH, privredni subjekti suočili su se sa iznimno otežanim uslovima poslovanja, gdje su mnogi bili prinuđeni uputit radnike na čekanje, godišnje odmore, bolovanje, pa čak i u potpunosti obustaviti proizvodnju. Dodatna otežavajuća okolnost po poslovanje privrednih subjekata u privatnom vlasništvu, su izrečene mjere proglašenjem stanja nesreće u FBiH, a koje se odnose prije svega na zabranu obavljanja djelatnosti i ograničenog kretanja. Ističemo da se proizvodnja i poslovni procesi gotovo nisu ni odvijali u tekućem mjesecu, ili su se odvijali u iznimno teškim uvjetima: prekidi u lancima dostave, onemogućen ili usporen prekogranični i međunarodni transport roba u uvozu i/ili izvozu, obustavljanje narudžbi i isporuka, blokada inostranih uplata, kao i zabrana obavljanja djelatnosti, čime je kompletno domaće tržište dovedeno u neizvjesnost i pitanje ekonomskog opstanka.  
 
Prema gore navedenim problemima u poslovanju, da se zaključiti kako je kompletan mjesec mart protekao u skoro potpunoj blokadi većine privrednih subjekata, i posljednje informacije sa domaćeg i ino tržišta sugeriraju da će ekonomska aktivnosti u potpunosti stati.  Svakim danom, sve više kompanija dolazi u dilemu na koji način ublažiti posljedice krize kako bi se izbjegao najgori mogući scenario – otpuštanje radnika, i u vezi s tim mnogi drugi posljedični efekti po ekonomiju, a prvenstveno uposlenih i stanovništva koje zavisi od uposlenih u BiH.  
 
Stoga, Krizni štab privrednika FBiH zahtjeva hitnu odluku Vlade Federacije BiH po pitanju izmjene relevantnih zakona i to:
 
1. Izmjenu poreza i doprinosa, te ostalih pratećih nameta koji će se retroaktivno primjeniti od 01.03.2020 na poslovnje privrednih subjekata u privatnom vlasništvu koja su pogođena pandemijom Corona virusa, gdje predlažemo da Vlada Federacije BiH u potpunosti snosi iste dok je na snazi proglašeno stanje nesreće.

2. Da se određene odredbe postojećeg Zakona o radu FBiH i Kolektivnog ugovora FBiH za vrijeme trajanja stanja nesreće stave van snage, a da se odlukama Vlade Federacije BiH regulišu odredbe za koje je to potrebno: pitanje preraspodjele radnog vremena, mogućnost upućivanja radnika na prinudni godišnji odmor, umanjenje plaće za vrijeme  pandemije dok radnici nisu na radu, skraćivanje radnog vremena, preraspodjela radnog vremena zakona, itd. Ovim se obezbjeđuje prostor za donošenje niza mjera podrške kompanijama pogođenim pandemijom Corona virusa, čime se osigurava da ne dođe do masovnih tužbi.
 
3. Rebalans budžeta – na način da  svi troškovi koji se ne odnose na isplatu plata, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i sl. prebace na stavke vezane za zdravstveni sektor, bezbjednost, socijalu i ublažavanje posljedica ekonomske krize i očuvanje zapsolenosti.

4. Omogućiti povrat PDV-a za uplate za nenaplaćena potraživanja u mjesecu martu i drugim mjesecima ako postoji potrebna dokumentacija

5. U skladu sa članom 50. Zakona o porezu na dohodak poreznim obveznicima poreza na dohodak omogućiti ukidanje mjesečne akontacije ili izmjene u toku poreskog perioda

6. U skladu sa članom 26. Zakona o radu rad izvan prostorija poslodavca omogućiti jednakost u tretiranju radnika kod kuće sa drugim plaćenim radnicima
 
 
U zajedničkom nastojanju očuvanja ekonomije i ublažavanja posljedica pandemije Corona virusa u BiH, Krizni štab privrednika FBiH se nada da će Vlada FBiH hitno postupiti po ovom pitanju obzirom na predstojeće obveze privrednih subjekata.