Lista korisnika finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima sa iznosom dodijeljenih sredstava za Sektor industrije

04.12.2020


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 246. sjednici održanoj 03.12.2020. godine u Sarajevu, donijela odluke u kojima su, u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH", broj 74/2020), utvrđene liste korisnika finansijske pomoći s iznosom dodijeljenih sredstava, po granama industrije.

Listu korisnika finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima sa iznosom dodijeljenih sredstava za Sektor industrije možete preuzeti na linku: https://fmeri.gov.ba/media/1933/lista-korisnika-financijske-pomo%C4%87i-s-iznosom-dodijeljenih-sredstava-fmeri-04122020.pdf