Mala i srednja preduzeća imaju priliku poboljšati odgovor na poplave

01.10.2018


Radionica "Prevencija i zaštita od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH"


Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH - EU ProLocal u saradnji sa Privrednom/ Gospodarskom komorom Federacije BiH je danas organizovao radionicu na temu "Prevencija i zaštita od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH".  

Ova radionica je dio aktivnosti koje se, u okviru EU ProLocal programa, sprovode u cilju održanja pozitivnog trenda ekonomskog oporavka u BiH od posljedica poplava iz 2014. godine. Naime, katastrofalne poplave koje su u maju 2014. godine pogodile cijeli region, izazvale su značajne štete u sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH. Ukupna direktna i indirektna šteta koju je pretrpio privatni sektor u BiH procjenjuje se na preko 1.5 milijardi KM. Posljedice poplava iz 2014. godine pokazale su da sistem odbrane od poplava zahtjeva unaprjeđenja kako bi se u budućnosti smanjio rizik za ukupan ekonomski razvoj zemlje.

U cilju poboljšanja spremnosti malih i srednjih preduzeća da adekvatno reaguju u slučaju novih poplava, EU ProLocal će u narednom periodu pomagati malim i srednjim preduzećima u izradi individualnih akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava. Oko 150 bosansko-hercegovačkih preduzeća će pojedinačno, na osnovu analize stanja i uslova u svakom, definisati mjere prevencije te procedure koje se trebaju provesti tokom i nakon poplava.

U okviru navedene radionice prezentovana je metodologija izrade akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava, kao i način prijave preduzeća zainteresovanih za ostvarivanje podrške u njihovoj pripremi.

EU ProLocal finansira Evropska unija sa 9 miliona eura i Vlada Njemačke sa 4 miliona eura, a sprovodi GIZ. U okviru EU ProLocal projekta implementiraju se aktivnosti za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća iz 4 najdinamičnija ekonomska sektora u BiH.