MARK SAFWAT MOAWAD (kompanija registrirana i u Finskoj) - TRAŽI POSLOVNOG PARTNERA U OBLASTI PRERADE DRVETA.Kontakt informacije:

MW VICE CHAIRMAN/EAGLE TIMBER CHEIF EXECUTIVE OFFICER
MARKWOOD INTERNATIONAL FOR WOODIMPORT AND EXPORT
ELWASLA ROAD ORN ZEGHOW
ALEXANDRIA EGYPT
TEL: +2 03 30211810, 3021811
FAX: +2 03 3021812/14
MOB EG +2 01222345966
E_mail: Mark@markwoodint.com

Ministrstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je akt Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva , vezano za poslovnu suradnju u oblasti drvne industrije od strane kompanije ET iz Aleksandrije, proslijeđeno  Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH da obavijesti članice o ovoj ponudi. Svi zainteresirani za suradnju mogu stupiti u kontakt sa kompanijom ET.