Međunarodni online sajam ÖKOINDUSTRIA 2021 (ÖKOINDUSTRIA 2021 Virtual Green Expo & B2B)

13.04.2021


Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini dostavila je informaciju Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine da se u organizaciji Udruženja mađarskih ekoloških kompanija (https://kszgysz.hu/en/) između 28-30. travnja/aprila 2021. godine održava Međunarodni online sajam ÖKOINDUSTRIA 2021 (ÖKOINDUSTRIA 2021 Virtual Green Expo & B2B).

U fokusu manifestacije koja se održava pod visokim pokroviteljstvom Jánosa Ádera, predsjednika Mađarske, nalaze se brojne važne teme, kao što su zelena mobilnost, reciklabilna plastika, upravljane otpadom ili zeleno tržište rada.

Virtualni sajam pruža priliku kompanijama da na učinkovit način stupe u kontakt sa svojom ciljnom grupom, da uspostave suradnju sa stručnim partnerima, odnosno da predstave svoje proizvode, usluge i inovacije.

 Organizatori će zajedno sa Europskom poduzetničkom mrežom (Enterprise Europe Network) na margini sajma održati međunarodnu B2B manifestaciju za pronalaženje novih poslovnih partnera.

Registracija je moguća na web stranici https://2021.okoindustria.hu/, na kojoj se također nalazi i detaljni program sajma i popis registriranih izlagača.