Međunarodni sajam poljoprivrede Agra, Plovdiv

25.01.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je obaviještena o održavanju međunarodnog sajma poljoprivrede „AGRA" u Plovdivu, od 22-26.02.2017. godine. Organizator ovogodišnjeg sajma je Međunarodni sajam Plovdiv, pod okriljem Ministarstva poljoprivrede i hrane Republike Bugarske, a glavni partner je Akademija poljoprivrede.

„AGRA" je jedan od najvećih sajmova Istočne Evrope, na kojem će biti predstavljeni proizvodi i trendovi poljoprivredne industrije. Zajedno sa izložbom, na sajmu će se održati niz sastanaka, seminara, konferencija i prezentacija. Na prošlogodišnjem sajmu je učestvovalo 441 izlagača iz 23 zemlje i oko 40.000 posjetitelja.

Više informacija možete dobiti na stranici www.fair.bg , a zainteresirani učesnici iz BiH se mogu direktno obratiti sljedećim kontakt osobama: Silvia Hristova, telefon: +359 032 902 180, fax: +359 032 902 517, e-mail: s.hristova@fair.bg; Vasil Chinov, telefon +359 032 902 330, fax: +359 032 902 517, e-mail: v.chinov@fair.bg.