Međunarodnog aerodroma Sarajevo objavio novi cjenovnik kargo usluga

20.04.2022

Od prvog aprila korisnicima cargo usluga Aerodroma Sarajevo, dostupan je novi cjenovnik kargo usluga.

Sektor kargo usluga je početkom 2022. počeo sa novim principom poslovanja u smislu objedinjavanja operativnih aktivnosti a u svrhu efikasnijeg i kvalitenijeg procesuiranja carga i pošte preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo, sa krajnjim ciljem povećanja zadovoljstva korisnika naših usluga.

"Aktivnosti carinskog skladišta te prateće komercijalne aktivnosti predstavljaju važan dio aerodromskog procesa koje su novim principom poslovanja još snažnije uvezane u operativnom smislu. Prateći zahtjeve naših kupaca, stvorene su nove mogućnosti u okviru dokumentarnog handlinga izvoznih roba sa akcentom na povoljnije cijene transporta, također uvedene su olakšice na polju izvoznog skladištenja robe u slučaju otkazivanja leta ili smanjenih kapaciteta aviokompanije, a u prethodnom periodu povećani su i smještajni kapaciteti za uvozne robe", poručili su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Svake godine kroz kargo centar procesuira se oko 2.500 t robe i pošte. Korisnici usluga kargo centra su brojne aviokompanije koje imaju redovne ili sezonske letove, preko sedamdeset domaćih špediterskih kuća, prodajnih agenata, kurirske službe, diplomatska predstavništva i drugi.

Cjenovnik preuzeti na linku: https://www.sarajevo-airport.ba/Page/Cjenovnik-cargo-usluga