Međuvladina bosanskohercegovačko-ruska komisija za trgovinu i ekonomsku saradnju i sastanak privrednika Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije

27.04.2017
Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava da će se 17. maja u Moskvi, Ruska Federacija, održati sjednica Međuvladine bosanskohercegovačko-ruske komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju. U okviru navedene sjednice planirano je i održavanje poslovnih susreta bh i ruskih privrednika.

Državnu delegaciju Bosne i Hercegovine će predvoditi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa gospodin Mirko Šarović, koji je kopredsjedavajući navedene komisije. Realizacija poslovne posjete je planirana za period od 16. do 18. maja 2017. godine.

Tokom održavanja poslovnih susreta privrednika dvije zemlje predviđeno je obraćanje državnih funkcionera, kao i predstavnika komora dvije zemlje.

Cijeneći značaj navedenog skupa, te mogućnosti za uspostavljanje i proširenje ekonomske saradnje sa tržištem Ruske Federacije, pozivamo Vas da uzmete učešće na pomenutom događaju (kompanije iz oblasti energetike, farmacije i voća i povrća). Za prijavu je potrebno dostaviti popunjen obrazac Vanjskotrgovinskoj komori na kontakt naveden u obrascu, najdalje do 03.05.2017. godine.

Napominjemo da troškove puta i smještaja za svoje predstavnike snose same kompanije.

Obrazac za prijavu učešća