Mogućnosti angažmana građevinske operative F BiH na prostorima R Hrvatske

29.07.2016

Na osnovu uspješne međukomorske suradnje Hrvatske gospodarske komore Zagreb i Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH prenosimo informaciju građevinskim kompanijama iz FBiH o mogućnostima njihova angažmana na izvođenju radova na području R Hrvatske.

Riječ je o izvođenju građevinskih i završnih radova na objektima visokogradnje na području R Hrvatske.

Interes i spremnost, putem Gospodarske komore Hrvatske, za angažman građevinske operative iz Federacije BiH uputila je kompanija Kamgrad doo Zagreb.

Ukoliko građevinska kompanija sa područja F BiH ima interes za ovakvu vrstu suradnje, potrebno je da uputi pismo namjere na e mail adresu: gmasnec@hgk.hr.

Inicijativu i iskazani motiv za ovu vrstu suradnje uputili su hrvatski investitori zbog značajnog deficita radne snage u građevinarstvu.

Dopis kompanije Kamgrad doo Zagreb (preuzeti ovdje).