NAJAVA KONFERENCIJE "FUTURE OF BUILDING 2021"

12.02.2021
Privredna/Gospodarska komora FBIH obaviještava da će se 23. marta 2021. godine održati međunarodna konferencija „Future of Building 2021". Ovaj događaj održava se u digitalnom formatu i pruža mogućnost bosansko-hercegovačkim kompanijama, da nakon registracije aktivno uzmu učešće u ovom događaju.

Online međunarodna konferencija „FUTURE OF BUILDING 2021"  će se održati  23. marta 2021. od 09.00 h do 17.00 h.

ADVANTAGE AUSTRIA organizuje ekskluzivnu B2B platformu za razgovore o najnovijim dostignućima sa austrijskim kompanijama aktivnim u građevinskom sektoru.
Saznajte više o najnovijim tehnologijama i materijalima i pronađite partnere za saradnju za nove poslovne prilike.

Konferencija se održava putem interneta, a emitirat će se iz Beča. Beč predstavlja primjer najbolje svjetske prakse za rješenja pametnih gradova (smart cities) i simbioze istorijskog naslijeđa i moderne [zelene] arhitekture te visokotehnoloških rješenja.

Prisustvujte ovom događaju i steknite nove perspektive o najnovijim dostignućima u građevinskom sektoru. Sljedeće ključne teme bit će obrađene ili će biti relevantne za pojedinačne B2B sastanke:

• Smart City Beč, moderno urbano planiranje
• inteligentne, povezane zgrade
• nove metode konstrukcije i robotika
• novi građevinski materijali / komponente i sklopovi
• energetska učinkovitost (nula, plus, pasivne kuće)
• održiva i zelena arhitektura
•  konstrukcije od drveta
• prirodni materijali i materijali bez emisije
• putevi i tuneli, saobraćajna infrastruktura
• pametna kuća i kućna automatizacija
• digitalizacija (BIM) i VR
• moderna adaptacija u unutrašnjosti grada
• socijalno i povoljno stanovanje

Prijave na konferenciju možete izvršiti putem: https://fob2021.b2match.io/   

Programom su u prijepodnevnim satima predvidjena predavanja i panel diskusija o najnovijim trendovima i inovacijama, dok je poslijepodne rezervisano za digitalne B2B-sastanke.
Registracija učešća je otvorena, a B2B sastanci se mogu zakazivati od 08. marta 2021.

Učešće je besplatno. Jezik konferencije je engleski.

Za sve daljnje informacije ili pomoć pri registraciji možete kontaktirati ured Austrijske ambasade – trgovinski odjel u Sarajevu, kontakt osoba Elvir Delić - Marketing Officer.  

Austrijska ambasada - trgovinski odjel
Zmaja od Bosne bb
zgrada RBBH objekat B
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T +387 33 26 78 50
F +387 33 22 23 36
sarajevo@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ba