Najopsežniji međunarodni 4. skup Adriatic Wood Days Dubrovnik – 03. i 04.12.2018. godine

21.11.2018


Na skupu će se predstaviti najaktuelnije teme na šumi baziranog sektora sa eminentnim predavačima iz Bruxellesa, EU  i regije. Programski naglasak je na temi budućih sektorskih strategija te povlačenju sredstava za razvoj iz EU fondova. Prepoznat je velik potencijal ulaganja u E&D i apliciranja za fondove EU te će se održati burza projektnih ideja.

Institucije su prepoznale značaj AWD kao važnu polugu u komunikaciji s predstavnicima šumarskog, drvoprerađivačkog i energetskog sektora vezanog za drvnu i šumsku biomasu.


Teme o kojima će se razgovarati na AWD su:

- trgovina drvetom i marketing šumskih i drvnih proizvoda
- gospodarenje šumama
- opremanje hotelskih enterijera i produkt dizajn
- veća upotreba drveta u graditeljstvu
- budućnost biomase i OIE: pozicija peleta i kogeneracija Eudirektiva
- R&D i EU projekti

Na konferenciji će učestvovati i predstavnici šumarstva i drvoprerađivačkog sektora, obrazovnih institucija iz FBiH sa prezentacijama i kao učesnici na panelima.

Sve kompanije koje se prijave da prisustvuju konferenciji na poziv P/GKFBIH imat će 30% popusta na kotizaciju.