Najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja KS

13.06.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Union Bankom d.d. Sarajevo u okviru projekta Kreditno-garantni fond SERDA pruža najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo.

Korisnici sredstava
Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, startup biznisi i registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim Pravilnikom o radu KGF SERDA.

Iznosi sredstava
Visina kreditnih sredstava iznose od 5.000 KM do 200.000 KM, sa rokom otplate:
· do 12 mjeseci za obrtna sredstva,
· do 36 mjeseci za trajna obrtna sredstva i
· do 60 mjeseci za nabavku stalnih sredstava
Grace period za dugoročne plasmane je do 12 mjeseci.

Kamatna stopa
· 3,50% godišnja fiksna za kredite obezbijeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom EKS 3,71%* koja uz subvenciju iznosi 0,5%**
· 6,00% godišnja fiksna za kredite obezbijeđene drugim kolateralom/ima EKS 6,22%* koja uz subvenciju iznosi 3,0%**

Novčana sredstva za subvencioniranje kamatne stope ne mogu se dodijeliti subjektima male privrede koji obavljaju sljedeće djelatnosti: obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti, proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju ili uvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu, otvaranje kasina i drugih igara na sreću, policijske i vojne aktivnosti, finansiranje neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, finansijskih institucija uključujući i banke, kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima označene kao nedopuštene. Korisnici novčanih sredstava za subvencioniranje kamatne stope ne mogu biti privredna društva u stečaju.

Otplata kreditnih sredstava
Kreditna sredstva se otplaćuju na jednake mjesečne anuitete

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
0,5% jednokratno, uplaćuje se po realizaciji kreditnih sredstava
 
Rok za apliciranje
Rok za podnošenje aplikacije je 30. juni 2017. godine, a detaljnije informacije možete dobiti na e-mail kgf@serda.ba  ili na brojeve telefona 033/648-686 i 033/652-935.

Aplikacioni formular možete preuzeti OVDJE.
Više informacija na www.serda.ba

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražavasve troškove kredita i ista je izračunata za iznos od 5.000,00 KM i maksimalnim rokom otplate kredita uz pripadajuću kamatnu stopu.
** Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi tri (3) p.p. (procentna poena) ugovorene kamatne stope na odobrena kreditna sredstva koja se realizuju u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA.