Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite - 17.03.2020. godine

18.03.2020
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-7/20 (nadzor putnika u međunarodnom prometu)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-8/20 (izolacija vozača vozila u međunarodnom transportu)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-11/20 (rad ugostiteljskih objekata)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-13/20 (rad trgovina osnovnim prehrambenim artiklima)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-10/20 (rad kina, muzeja, pozorišta i sl.)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-12/20 (rad frizerskih i kozmetičkih salona i igraonica)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-14/20 (rad centara za pružanje usluga/šalter sala)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-2/20 (kantonalni, općinski/gradski štabovi civilne zaštite)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-3/20 (Federalna uprava civilne zaštite)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-4/20 (Federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-5/20 (Kantonalni operativni centri civilne zaštite)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-6/20 (Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalni krizni štabovi)