Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite - 19.03.2020. godine

20.03.2020
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-25/20 (obustava javnog prevoza putnika)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-26/20 (obustava rada u djelatnosti trgovine i izuzeci od iste)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-27/20 (obustava rada otvorenih pijačnih i tržnih prostora i izuzeci od iste)

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-24/20 (trijažni punktovi)
Naredba Federalnog štaba civilne zaštite br. 12-40-6-148-28/20 (izolacija osoba lišenih slobode na graničnim prelazima pri ulasku u BiH)