Nastupni posjet turske konzulice

19.02.2018

Danas, 19.02.2018. godine, u prostorijama Privredne/Gospodarske Komore FBiH u Mostaru, održan je nastupni posjet generalne konzulice Republike Turske, Zerrin Kandemir. Gđi. Kandemir, domaćin je bio dr. sci. Marko Šantić potpredsjednik P/G Komore FBiH i Erina Lasić direktor sektora poljoprivrede i trgovine.

Konzulica je upoznata sa organizacijom i radom P/G komore FBiH, kao i o gospodarskoj povezanosti Turske i BiH sa naglaskom na sektor poljoprivrede, metalne, elektro industrije, te trgovine, a posebno turizma za koji je Turska posebno zainteresirana. Iskazano je obostrano zadovoljstvo sa zainteresiranošću i mogućnostima buduće suradnje na svim segmentima gospodarstva, kao i budućim zajedničkim projektima.