Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019

19.03.2019


Privredna/Gospodarska komora FBiH je obaviještena od Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini o projektu „Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019" koji će se realizovati 06.06.2019. godine u Dortmundu, SR Njemačka.

Cilj projekta je da njemačke firme pronađu proizvođače iz ove regije, tj. nove potencijalne dobavljače roba i usluga iz traženih djelatnosti poslovanja (metaloprerađivački sektor, dobavljački sektor za autoindustriju, sektor prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i elektro i elektronski sektor). Koncept projekta se bazira na „B2B-matchmaking" mehanizmu. Inicijalna pedeset dva profila zainteresovanih njemačkih kompanija se nalazi ispod, a svoju zainteresovanost za učešće u projektu ostvarujete popunjavanjem prijavnog formulara.

Prijavni formular je potrebno dostaviti na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do 29.03.2019. godine.

Napomena: dostavljanjem prijavnog formulara automatski dajete saglasnost o dijeljenju vaših podataka sa udruženjem BME e.V.

Više detalja u vezi sa projektom možete pronaći u pozivnom pismu.

- POZIVNO PISMO
- PRIJAVNI FORMULAR I PROFILI NJEMAČKIH KOMPANIJA