Obavijest o nastavku primjene privremenih mjera i mogućnosti podnošenja zahtjeva za moratorij i ostale privremene mjere - "COVID-19"

Izvor: fba.ba 16.03.2021
Na osnovu informacija koje upućuju na nastavak otežanih uslova poslovanja, moguća ograničenja u odvijanju poslovnih aktivnosti, naročito zbog utjecaja „trećeg vala" pandemije virusnog oboljenja „COVID-19", Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku: FBA) objavljuje odluke o izmjenama odluka o privremenim mjerama koje subjekti bankarskog sistema (banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva) primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19".  

Odlukama FBA iz augusta 2020. godine utvrđen je rok za podnošenje zahtjeva za nekom od posebnih mjera, zaključno sa 31.12.2020. godine. Uvažavajući trenutne okolnosti, procjenu mogućih mjera i ograničenja koja će dodatno otežati oporavak poslovnih aktivnosti, FBA smatra da je neophodno omogućiti podnošenje zahtjeva za moratorij i druge posebne mjere u skladu sa rokovima koji se utvrđuju odlukama.

Građani i privredni subjekti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorij koji može trajati do 30.6.2021. godine i ostale posebne mjere koje mogu trajati do 31.12.2021. godine.

Nove odluke FBA nemaju efekte na klijente i ugovorene mjere podrške koje imaju istek nakon navedenih rokova, u skladu sa odlukama iz augusta 2020. godine. Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH".

Obavijest i prijedlozi odluka su objavljeni na stranici FBA na linku:

https://www.fba.ba/bs/obavijest-o-nastavku-primjene-privremenih-mjera-i-mogucnost-podnosenja-zahtjeva-za-moratorij-i-ostale-privremene-mjere-covid-19