Obavijest o održavanju 59. Međunarodnog sajma u Damasku

15.06.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava zainteresiranu javnost o održavanju 59. Međunarodnog sajma u Damasku, koji će se održati u Gradu sajmova u periodu od 17-26. avgusta 2017. godine.

Prilog:
- Pozivno pismo i Aplikacioni formular