Obavijest o održavanju Fokus grupe za reformsku agendu turizma

11.10.2022

Poštovani,

Obavještavamo sve zainteresirane da Privredna / Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa USAID Projektom razvoja održivog turizma BiH – Turizam, u okviru aktivnosti na izradi Programa pravne i regulatorne reforme turizma Federacije BiH, organizira

fokus grupu u ponedjeljak, 12.oktobra 2022. godine
u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBIH (dvorana u prizemlju),
Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.
 
Cilj fokus grupe je da se zajedničkom diskusijom identificiraju najvažnije prepreke koje se odnose na pravni i regulatorni okvir sa kojima se suočava privatni sektor unutar kompletnog turističkog lanca vrijednosti Federacije BiH, predlože konkretne mjere (izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata) za uklanjanje prepreka u poslovanju, održivi rast i konkurentnost turizma Federacije BiH.

Krajnji rezultat fokus grupe bit će priprema konkretnih prijedloga a u cilju olakšavanja poslovanja turističkom sektoru.
Dnevni red fokus grupe možete pronaći u privitku.

Ljubazno molimo da, ukoliko ste zainteresirani, Vaše prisustvo potvrdite najkasnije do srijede 12. listopada/oktobra. 2022. godine, do 16:00 sati, na email adresu: d.lovric@kfbih.com i kovaceviclamija99@gmail.com. Kontakt osoba u PGKFBIH je Danijela Lovrić.

Napomena: Za sudionike koji dolaze iz udaljenih dijelova Federacije BiH, bit će osiguran smještaj. Molimo da prilikom potvrde sudjelovanja navedete da li Vam je potreban smještaj.