Obavijest o sajmovima i Buyer mission programima u Turskoj u aprilu tekuće godine

09.03.2017
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava zainteresiranu javnost o sajmovima i Buyer mission programima koji će se u aprilu 2017 godine održati u Turskoj prema navedenoj tabeli u prilogu.

U okviru pomenutih sajmova u navedenim datumima će se održati Buyer Mission Programi. Tokom programa održat će se brifing za privrednike,  bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski). Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti najkasnije do datuma koji su navedeni u koloni tabele „krajnji rok za aplikacije" na broj faksa: 033/208-562, ili putem maila saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore pomenutom Programu.

Prilog:
- Sajmovi u aprilu
- Aplikacioni formular