Obavijest podnosiocima zahtjeva za dodjelu detašmana u 107/18 godini o dodatnom otvaranju eventualnih pristiglih zahtjeva a koji su upućeni putem pošte

23.08.2017


Obavještavamo zainteresirane da će dodatno javno otvaranje pristiglih zahtjeva za dodjelu detašmana biti održano 25. 08. 2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u Sarajevu, ul. Branislava Đurđeva 10.

Prilog: obavijest