OBAVJEŠTENJE – SEKCIJA INŽINJERA ELEKTRONIKE, AUTOMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA

10.04.2020
Inžinjerska komora FBiH obavještava inžinjere elektronike, automatike i telekomunikacija da će se u utorak 14.4.2020. godine u 11 h putem ONLINE alata održati osnivačka sjednica Matične sekcije inžinjera elektronike, automatike i telekomunikacija.

Pozivaju se inžinjeri da svoju zainteresiranost za prisustvo sjednici prijave najkasnije do ponedjeljka 13.4.2020. godine do 12h, na e-mail: a.hodzic@kfbih.com i a.malisevic@kfbih.com  kao bi dobili pristupne šifre za ONLINE sjednicu.

Inžinjere koji do sada nisu dostavili popunjene Pristupnice Inžinjerskoj komori FBiH, molimo da to urade što je prije moguće.

Inžinjerska komora FBiH