Obavještenje – Sekcija inžinjera rudarske struke

09.07.2020

Inžinjerska komora FBiH obavještava inžinjere rudarske struke da će se u srijedu, 15.7.2020. godine u 12 h putem online alata održati Konstituirajuća sjednica Matične sekcije inžinjera rudarske struke.

Pozivaju se inžinjeri da svoju zainteresiranost za prisustvo sjednici prijave najkasnije do ponedjeljka, 13.7.2020. godine do 15h, na e-mail: a.malisevic@kfbih.comkako bi dobili pristupne šifre za online sjednicu.

Inžinjeri koji do sada nisu dostavili popunjene Pristupnice Inžinjerskoj komori FBiH, molimo da to urade što je prije moguće.

Inžinjerska komora FBiH