OBAVJEŠTENJE SVIM PROIZVOĐAČIMA VOĆA I POVRĆA KOJI IZVOZE NA PODRUČJE RUSKE FEDERACIJE

01.11.2016

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine obavještena je od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih ondosa Bosne i Hercegovine da je 20.10.2016. godine potpisan Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Ruska Federacija) prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.

Obzirom na propisanu proceduru  potrebno je da svi izvoznici  dostave, nadležnim entitetskim ministarstvima poljoprivrede i Odjeljenju za poljoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, spisak sa podacima o vlastitim mjestima proizvodnje, kao i spisak sa podacima njihovih kooperanata (proizvođača) od kojih otkupljuju proizvode visokog fitosanitarnog rizika.


Prilog: Obavještenje Ministarstva vanjske trgovine BiH i obrazac br.1