Obavještenje Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH za izvoznike/uvoznike roba dvojne namjene

07.01.2021
30.12.2020. godine direktor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine je donio Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave, koje je dostavljeno svim carinskim ispostavama. Radi se o dopuni Šifarnika sa šiframa za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja koji se prilažu prilikom izvoza ili uvoza robe dvojne namjene, kao i za Potvrdu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, koju je neophodno priložiti kod određenih carinskih postupaka pri uvozu i izvozu.

Uputstvo je stupilo na snagu 01.01.2021. godine, ali su njegovom primjenom počeli da se javljaju problemi za bosanskohercegovačke izvoznike i uvoznike, jer su im carinski organi tražili Potvrdu VTK/STK BiH za robu dvojne namjene.

VTK/STK BiH je obavijestila Upravu za indirektno/neizravno oporezivanje BiH o nastalom problemu, koja je 05. januara 2021. godine svim regionalnim centrima dostavila dopis sa pojašnjenjem navedenog Uputstva, što bi trebalo rezultirati rješavanjem problema nastalog pogrešnim tumačenjem propisa.

Pojašnjenje UIO BiH dostavljeno svim carinarnicama na teritoriji BiH možete preuzeti putem linka: Obavijest-UIO-BiH.pdf (komorabih.ba)