Objavljen javni natječaj – Izgradnja poduzetničkih zona i mentoring usluge

www.fmrpo.gov.ba 03.07.2019

Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini za projekte: Izgradnja poduzetničkih zona i Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva.

U okviru projekta Izgradnje poduzetničkih zona raspoloživa su sredstava od 4.500.000 KM, a pravo sudjelovanja imaju općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Projektom se želi izgraditi nova i unaprijediti postojeća komunalna infrastruktura u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unaprediti usluge za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru projekta koji se odnosi na Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede, raspoloživa su sredstva od 50.000 KM, a pravo sudjelovanja imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Svrha projekta je podržati nesmetani razvoj i opstanka na tržištu te smanjenje broja neuspješnih subjekata male privrede u Federaciji BiH. Provođenje projekta će se vršiti kroz mentorske usluge subjektima male privrede koji se nalaze u presudnom trenutku svoga poslovanja, a pružat će ih stručne osobe - mentori, kroz određeni broj sati koje će provoditi u izravnom kontaktu s menadžmentom poslovnog subjekta.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 30.08.2019. godine.

Više informacija možete naći na stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta:
https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-izgradnja-poduzetnickih-zona-i-mentoring-usluge/ .