Objavljeni izvještaji o potrebama privatnog sektora u oblasti infrastrukture kvaliteta

18.10.2021


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Područna privredna komora Banja Luka objavile su danas izvještaje o potrebama privatnog sektora u oblasti infrastrukture kvaliteta, te precizno definisale sve nedostatke, probleme i izazove sa kojim se susreće privatni sektor u ovoj oblasti. Izvještaji su izrađeni u sklopu projekta „Unapređenja investicione klime i pristupa tržištima (ICAM)", koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini.

Infrastruktura kvaliteta je jedna od najvažnijih oblasti poslovnog okruženja i preduslov za poštenu tržišnu utakmicu i efikasnu zaštitu potrošača. Bez funkcionalne infrastrukture kvaliteta nema slobodnog kretanja roba. Stoga je njeno usklađivanje dijelom prvog poglavlja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i predstavlja izazov u tehničkom i operativnom smislu, a posebno u BiH. Infrastruktura kvaliteta uspostavlja set pravila koja vladaju na nekom tržištu, podiže konkurentnost privrede, jer ispunjavanjem standarda i njihovom verifikacijom otvaraju se prilike pristupu, ne samo domaćoj nego i međunarodnoj trgovini tj. izvozu. Najvažniji elementi infrastrukture kvaliteta su tehnički propisi, standardi, ocjenjivanje usklađenosti, mjeriteljstvo, akreditacija i nadzor nad tržištem.

Uz podršku ICAM projekta, entitetske privredne komore organizovale su niz fokus grupa i anketa na kojima su privrednici istakli prepreke sa kojima se susreću, te ponudili rješenja kako ih prevazići. Izvještaji  generisani na osnovu tih aktivnosti dostupni su putem linkova ispod i koristit će se kao osnova za definisanje analitičke podloge razvoja nacionalne strategije infrastrukture kvaliteta:

1. Focus group QI Chemical Industry
2. Focus group QI Food Industry
3. Focus group QI Metal Processing
4. Focus group QI Textile Processing
5. Focus group QI Wood Processing

Kod izrade izvještaja posebna pažnja se posvetila industrijskim sektorima čija je konkurentnost najviše pogođena nedostatkom funkcionalnog i operativnog sistema infrastrukture kvaliteta, te su u fokus grupama najviše bili zastupljeni metaloprerađivački, drvoprerađivački, prehrambeni, te sektori prometa nafte i naftnih derivata, hemijske industrije, tekstila, kože i obuće.

Iako su izvještaji rađeni u skladu sa administrativnim uređenjem BiH, primjedbe privrednika su uglavnom iste i svode se na nezadovoljstvo što se kasni sa razvojem postojeće legislative tj. njenim usklađivanjem sa EU standardima. Dalje, navodi se neusaglašenost međuentitetskih zakona i inspekcijskih organa, što predstavlja prepreku slobodnom poslovanju i otežava rad na bh. tržištu. Visina troškova certifikacije i recertifikacije proizvoda, nedostatak akreditovanih laboratorija i mali broj metoda ispitivanja dostupnih u BiH, predstavljaju također značajnu barijeru bh. privrednicima. S druge strane, kao poteškoće navedeni su i nedostatak kontrole i efikasnog nadzora nad tržištem u smislu provjera kvaliteta roba iz uvoza, a koje se stavljaju u promet na bh. tržištu.              

U cilju prevazilaženja postojećih poteškoća sa kojima se suočavaju, privrednici su kao najvažnije izdvojili usvajanje strategija infrastrukture kvaliteta na bh. nivou, te da Vijeće ministara izvrši usvajanje svih relevantnih EU direktiva i tehničkih standarda iz ove oblasti i potpiše sporazum o usaglašenosti industrijskih proizvoda. Niz drugih mjera i prijedloga za unapređenje može se pronaći u objavljenim izvještajima.