Održan 36. Međunarodni sajam INTERIO 2019

26.03.2019


36. Međunarodni Sajam namještaja i prateće opreme
INTERIO 2019, održan 13-17.03.2019 u centru Skenderija u Sarajevu

Veliki interes poslovnih ljudi, predstavnika fakulteta, studenata i učenika i posjetilacaDUALNO OBRAZOVANJE UZDANICA RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE U BiH

Rečeno je na Drvno-tehnološkoj konferenciji „SARAJEVO WOODS DAYS" koja je organizirana u sklopu Sajma INTERIO u organizaciji Klastera „Namještaj i drvo BiH" uz partnerstvo i podršku Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Drvna industrija je sektor koji ima potencijal za brži razvoj i veći izvoz finalnih proizvoda i iz godine u godinu bilježi suficit u razmjeni sa ino tržištem. Naši proizvođači su u samom vrhu proizvodnje namještaja od masivnog drveta, slobodno se može reći da smo lideri u proizvodnji u JI Evropi i pored problema u raspodjeli sirovine i nepostojanja zakonske regulative (Zakona o šumama FBiH), a kada bismo imali to riješeno, rezultati bi bili mnogo veći i okrenuli bi se izvrsnosti u proizvodnji.

Međutim, jedan od konstantnih problema je obrazovanje što je i rečeno na panel diskusiji na Konferenciji na kojoj su učestvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, privrednici i obrazovne institucije,  u svrhu boljeg razumijevanja sa aspekta privrede i obrazovanja.

Dualni sistem obrazovanja je percepcija koju treba mijenjati u sistemu obrazovanja. To je kompleksna tema koja se može riješiti uspješnom suradnjom političkog, privrednog i obrazovnog sistema uz uspostavljena efikasna zakonska rješenja.
U dualnom sistemu, privreda je ta koja preuzima veću odgovornost od obrazovnih institucija jer su dužni osigurati licencirane predavače u kompaniji, zatim evaluaciju kompetencija nakon izvjesnog vremena od strane stručnih ljudi, zatim osigurati zaštitu na radu i platu učeniku/studentu.

Privrednici kao problem naglašavaju odsustvo podrške vlasti prema privrednicima jer se sav teret dualnog obrazovanja stavlja njima. Privrednicima je jako važno da surađuju sa obrazovnim institucijama – školama i fakultetima, ali ta suradnja nije onakva kakva bi trebala biti.

Privrednicima se ne daje prostor u kreiranju nastavnih programa koji se implementiraju u školama, nemaju priliku da učestvuju u upisnim kvotama za određena zanimanja.
Zaključak je da je obrazovni sistem zreo za promjene i tješnju suradnju svih sudionika i da se odmah treba raditi na pobiljšanju i primjeni dualnog obrazovanja.