Održan Info dan IKT sektora u organizaciji Privredne komore Federacije BiH

06.04.2017
Info dan IKT  sektora, pod radnim nazivom „Mogućnosti, perspektive i planovi” održan je 06.04.2017. godine u Privrednoj komori Federacije BiH.

Cilj organizacije događaja je bio da se ne govori o problemima, već o mogućnostima, perspektivama i planovima. Predstavljen je sektor koji bilježi rast u kontinuitetu proteklih 5 godina, uprkos brojnim preprekama i nepovoljnom  ambijentu.


Prisutni su imali priliku slušati prezentacije na sljedeće teme:

- „Stanje IKT sektora u FBiH"  - Mr. Brano Vujičić,dipl.el.ing.,
- „Softverska industrija – strateška grana bh. privrede" – Autority Partners,
- „E-Pay SaaS – implementacija Raiffeisen E-pay sistema" – Đikić d.o.o.,
- "Softver i usluge-PING pristup" – Ismir Jelačić, Ping Software & Services,
- „Savremene sigurnosne prijetnje" – Fernala Sejmen Banjac, DISTI d.o.o. ,
- „AvaCom GROUP solutions"  - Željka Tubić,  AvaCom GROUP d.o.o.  Pokazatelji o stanju IKT sektora i pojedinačne pozitivne priče zorno su pokazali snagu ovog sektora, o čemu govore sljedeći podaci:

- U 2015. godini, ukupan broj firmi u IKT sektoru je 806 (759 firmi u 2014. godini) sa 11.370 zaposlenih  (10.678 u 2014.), što pokazuje da je stopa rasta broja firmi 6,2%, a broja zaposlenih 6,5%;
- IKT sektor u ukupnom broju registriranih subjekata participira sa 2,17%;
- U ukupnom broju zaposlenih., 2,53% je u IKT sektor;
- Učešće u BDP Federacije BiH je 9,88%.

Jedna od poruka sa ovog skupa ukazuje na strateške pravce ovog sektora:
• Edukacija – da bismo bili konkurentniji,produktivniji, inovativniji;
• Izvoz – da bismo otvorili nova tržišta, smanjili trgovinski deficit, sticali nova znanja;
• Udruživanje – Udruženja, klasteri, tehno parkovi, inovacioni centri čine jačim naš glas u dijalogu sa vladom, akademskom zajednicom, donatorima, drugim sektorima.

Organizacijom Info dana IKT sektora, Privredna komora FBIH je promovisala IT kompanije, kao i IKT sektor sa željom da se ovim predstavljanjem, ali i današnjim susretima, pokaže snaga IKT sektora. Info dan IKT sektora posjetili su potencijalni korisnici proizvoda i usluga,  predstavnici ekonomskih odjela diplomatskih predstavništava u BiH i predstavnici ministarstava.