Održan konsultativni sastanak o Prijedlogu odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila

14.02.2019
Konsultativni sastanak o Prijedlogu odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila do 31. 12. 2019. godine, pripremljene u cilju stvaranja boljih uslova za uvoz novih, a posebno automobila na električni pogon, održan je danas u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministar Mirko Šarović organizirao je sastanak nadležnih institucija, javnih preduzeća, komorskog sistema i udruženja,  kako bi se stručna javnost uključila u izradu što kvalitetnijeg propisa i kako bi Bosna i Hercegovina što efikasnije odgovorila na ubrzane promjene koje se dešavaju na svjetskom tržištu, gdje se broj električnih automobila iz godine u godinu udvostručuje. Ministar Šarović je izjavio da je ovo prva konkretna akcija na promociji elektromobilnosti koja bi trebala donijeti značajne pomake kada je riječ o ekologiji, ali i doprinijeti razvoju infrastrukture, otvaranju novih radnih mjesta, s tim da, kako je istaknuo, neće doći do „osipanja budžeta".

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu novoproizvedenih automobila koji će se uvoziti do 31.12.2019. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi.

Inicijativu za smanjenje carinske stope na uvoz novih automobila u Bosnu i Hercegovinu (M1-putnička vozila i N1-lakokomercijalna vozila), Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa uputila je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima).
 

Podršku navedenoj inicijativi su dali i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Spoljnotrgovinska komora BiH, Privredna komora RS, Federalni hidrometeorološki zavod, Udruženje Eko akcija Sarajevo, kao i brojni privredni subjekti.

Svrha donošenja Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih automobila jeste ta da se carinska stopa na uvoz u BiH novoproizvedenih automobila, koja nemaju preferencijalni status robe iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji za automobile na električni pogon sa 5% na 0% carinsku stopu, te za hibridna vozila i automobile sa pogonom na benzin i dizel sa dosadašnjih 15% na 5%.

Stvaranje povoljnijih uslova za uvoz ovih automobila izuzetno je važno sa aspekta korištenja obnovljivih izvora energije, ali i smanjenja zagađenja. Nažalost, BiH je na prvom mjestu u Evropi kada je u pitanju broj smrtnih slučajeva zbog zagađenja vazduha, a procjenjuje se da 30% zagađenja dolazi od izduvnih gasova automobila.

Primjenom povoljnije carinske stope stimulisao bi se uvoz novih automobila od čega bi BiH imala višestruku korist, kako sa aspekta smanjenja zagađenja zraka i zaštite životne sredine, tako i sa aspekta podizanja stepena bezbjednosti saobraćaja. Imajući u vidu obaveze BiH prema evropskim direktivama iz oblasti energetike i zaštite od zagađenja, te svjetske trendove u oblasti automobilske industrije, urađen je prijedlog ove odluke.

Donošenjem ove odluke izvršila bi se i harmonizacija carinske stope na uvoz novih vozila u BiH sa carinskim stopama koje se primjenjuju u ostalim CEFTA stranama, a koje su znatno niže, što je dalo pozitivne rezultate i stimulisalo uvoz novih vozila. Pored toga, doprinijeti će ispunjenju obaveza iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, odnosno Direktive EU o promicanju korištenja obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji.

Potpredsjednik P/GKFBiH Mirsad Jašarspahić rekao je da je Privredna komora Federacije BiH bila inicijator ovakvog prijedloga odluke zajedno sa svojim Udruženjem ovlaštenih uvoznika novih automobila, te s partnerima u komorskom sistemu u BiH. ''Vjerujem da će ovakva odluka dugoročno doprinijeti daljem razvoju privrede BiH, da BiH bude centar nekih modernih tehnologija, a ne da bude smetljište za ono što dolazi iz Europe'', naveo je Jašarspahić.

U ovo doba godine, prema riječima predsjednika Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH Harisa Muratovića, uglavnom se priča o uzročnicima zagađenja, a ovaj put inicirana je konkretna odluka i stimulativna mjera za električne i ostale ekoautomobile, što govori da i BiH na neki način želi da prati trendove u regiji, ali i na globalnoj razini.