Održan radni sastanak sa ministrom FMERI

14.10.2020


Predstavnici PKFBiH i Odbora Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju, održali su radni sastanak sa g. Nerminom Džindićem – ministrom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Sastanku su prisustvovali predsjednik P/GKFBiH, Mirsad Jašarspahić, direktor sektora za industriju i usluge, Almin Mališević, predsjednik i članovi Upravnog odbora Udruženja Haris Sejdić, Bahra Huseinbegović i Fadil Salihović.

Sastanak je održan na inicijativu Udruženja. Razgovaralo o stanju u industriji tekstila, kože i obuće, uzrokovanom pandemijom corona virusa. Prezentirana je problematika kompanija koje se bave proizvodnjom u navedenom sektoru.

Razgovarano je o kriterijumima Uredbe za raspodjelu grant sredstava. Očekuje se da Vlada FBiH na jednoj od narednih sjednica usvoji Uredbu, nakog čega će ministarstvo objaviti javni poziv za kompanije.

Dogovoreno je da se nastavi rad na realizaciji aktivnosti iz strateških dokumenata.

Takodjer, 09.10.2020. godine su predstavnici Udruženja održali sastanak i sa g. Amirom Zukićem, ministrom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, gdje se također razgovaralo o aktuelnim projektima i mogućnostima podrške ovom sektoru.