Održan sastanak Grupacije proizvođača i prerađivača duhana i duhanskih proizvoda P/G komore FBIH

29.08.2018
Dana, 24.08.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u Mostaru, u zgradi Gospodarske komore FBiH, održan je sastanak Grupacije proizvođača i prerađivača duhana i duhanskih proizvoda  P/G komore FBIH.

Na dnevnom redu su se našli  Zapisnik sa sastanka održanog 12.07.2018., problemi u proizvodnji i preradi duhana, mogućnost iznalaženja rješenja i suzbijanje crnog tržišta, te ostalo. Sastanak je otvorila Erina Lasić, a dalje vođenje je prepušteno Predsjedniku Grupacije gosp. Anisu Nurkiću .

Nakon izlaganja i obrazloženja svih članova Grupacije, pristupilo se jednoglasnom donošenju zaključaka, kao što su donošenje pojedinačnih pravilnika, povećanje poticaja, promicanje proizvodnje domaćih sorti duhana, uvođenje opcije povlaštene akcizne stope, pomjeranje roka prijave za poticaj, plaćanje akcize uz odgodu od 30 dana, ...

Također, govorilo se o nastupu duhanara na Sajmu u Gudovcu, Bjelovar od 7. do 9.9. 2018. godine.