Održan sastanak sa privrednom delegacijom Trgovačke komore Malezije

03.10.2018
28.09.2018. godine, drugoga dana Sarajevo Halal Fair, Privrednu komoru FBiH  je posjetila privredna delegacija Malezije, predvođena njihovom Trgovačkom komorom.

U toku  jednosatnog radnog sastanka, predsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je gostima prezentirao organizaciju i aktivnosti Privredne komore FBiH.

Šef malezijske delegacije, H.E. Dato Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi, poslanik malezijskog Parlamenta je predstavio članove svoje privredne delegacije i zahvalio se domaćinima na ukazanom gostoprimstvu, kao i iskazanom interesu za poslovnu saradnju.

Tom prilikom gosti su informisani o svim modalitetima osnivanja firmi u BiH, kao i o potencijalima i prilikama za ulaganje.

Iskazan je interes malezijske strane za ulaganje u bh. privredu, kroz osnivanje mikrokreditnih organizacija, ulaganje u prehrambeni sektor i turizam, sa akcentom na otvaranje malezijskog tržišta bh. halal industriji.